O grupo EPISTEME traballa no ámbito da Filosofía. En particular, a investigación do grupo sitúase non ámbito dá reflexión filosófica relativa a cuestións de epistemoloxía, (onto)semántica, ontoloxía e metafísica das ciencias formais e empíricas; inclúe tamén a reflexión no ámbito dá intelixencia artificial, filosofía moral e ética aplicada.

O grupo investiga tamén no ámbito da argumentación e o pensamento crítico, así como en cuestións tanto teóricas como aplicadas relativas o análise do discurso. A metodoloxía de investigación é a que se coñece na literatura como analítica; ademais, en relación co ámbito da argumentación, utilízanse, entre outras, metodoloxías dixitais para o análise da linguaxe..

A súa investigación estrutúrase en tres grandes liñas que se describen a continuación:

Filosofía analítica teorética

Temáticas xerais

Metafísica, Epistemoloxía, Ontosemántica; Filosofía de xeneral da Ciencia, Filosofía da Bioloxía, Filosofía da Lóxica, Filosofía da Matemática, Filosofía da Mente.

Temáticas específicas

Deflacionismo ontolóxico e metaontolóxico, enxeñaría conceptual, desacordo epistémico, cuestións ontolóxicas relativas á modalidade (necesitismo versus continxentismo, modalismo), facedores de verdade, obxectividade matemática, concepcions potencialistas da teoría de conxuntos, estruturalismo matemático, aspectos ontolóxicos e epistémicos da biomedicina contemporánea.

l

Filosofía analítica práctica

Temáticas xerais

Filosofía Moral, Filosofía Política, Éticas Aplicadas, Teoría da Decisión

Temáticas específicas

Bioética, consideración moral, éticas ambientais, ética animal, ética normativa, igualitarismo, métodos en ética, longopracismo, discriminación.

Argumentación e pensamento crítico

Temáticas xerais

Teoría da argumentación, teoría dos actos de fala, lóxica informal, análise do discurso

Temáticas específicas

Análise argumentativa do discurso, estratexias e manobras discursivas, patróns argumentativos, modelos computacionais da argumentación, teoría de conxuntos difusos, PROLOG, procesamento da linguaxe natural, xogos informáticos, razoamento difuso, mecanismos de inferencia, sistemas baseados no coñecemento, informática de confianza.